Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GEMAR, d.o.o.

Naslov:Pristaniška ulica 12, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:5757894

Davčna številka: 16743253

Zastopnik: FABIO KORELIČ, ROK KORELIČ

Datum vpisa: 21.5.1993

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 031 477 867

E naslov: gemarkoper@siol.net

Spletna stran: http://www.gemar.si

Datum izdaje certifikata: 21.2.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija