Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu

Naziv podjetja:KRASINVEST, d.o.o., Sežana

Naslov:Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA

Država: Slovenija

Matična številka:5821363

Davčna številka: 54915970

Zastopnik: BORIS REP, NATAŠA ĐUKIĆ VASIĆ, TIBOR REP

Datum vpisa: 21.12.1993

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 041 651 213

E naslov: info@krasinvest.si

Spletna stran: www.krasinvest.si

Datum izdaje certifikata: 29.10.2020

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija