Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:REMOS Novo mesto, d.o.o.

Naslov:Livada 21, 8000 NOVO MESTO

Država: Slovenija

Matična številka:5830109

Davčna številka: 14248107

Zastopnik: MARKO REPŠE, NEJC REPŠE, SLAVKA REPŠE, VALTER REPŠE

Datum vpisa: 21.4.1994

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 07 373 7800

E naslov: remos@remos.si

Spletna stran: www.remos.si

Datum izdaje certifikata: 3.11.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija