Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:M. REBERNIK d.o.o.

Naslov:Stročja vas 31, 9240 LJUTOMER

Država: Slovenija

Matična številka:5848539

Davčna številka: 87115883

Zastopnik: ANDREJ REBERNIK, MILAN REBERNIK ŽIŽEK

Datum vpisa: 17.8.1994

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 0590 108 19

E naslov: mira.r@siol.net

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 18.2.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija