Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ROTO Slovenija, d.o.o.

Naslov:Puconci 12, 9201 PUCONCI

Država: Slovenija

Matična številka:6077269

Davčna številka: 71154205

Zastopnik: IRENA PAVLINJEK, MATJAŽ PAVLINJEK, NUŠA PAVLINJEK SLAVINEC, ŠTEFAN PAVLINJEK

Datum vpisa: 27.12.2011

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 525 2173

E naslov: info@roto.si

Spletna stran: roto-group.eu

Datum izdaje certifikata: 31.3.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija