Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa A kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,38% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 3,37% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,43% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti A imajo 75% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:AGILUKS d.o.o.

Naslov:Pristaniška ulica 3, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:6117872

Davčna številka: 56938420

Zastopnik: JANKO VATOVEC, NUŠA VATOVEC, ŽIGA VATOVEC

Datum vpisa: 23.2.2012

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 031 494 752

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 23.5.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija