Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:STUDIO LARIMAR d.o.o.

Naslov:Kidričeva cesta 2, 4220 ŠKOFJA LOKA

Država: Slovenija

Matična številka:6268790

Davčna številka: 60904500

Zastopnik: DAVID POLJŠAK, JUDITA MRAK POLJŠAK

Datum vpisa: 30.11.2012

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 04 512 0005

E naslov:

Spletna stran: www.soncnajadra.net

Datum izdaje certifikata: 1.3.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija