Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:DEU d.o.o.

Naslov:Stari trg 3, 8230 MOKRONOG

Država: Slovenija

Matična številka:6414591

Davčna številka: 87505649

Zastopnik: ANA DEU, IVAN DEU, PETER DEU

Datum vpisa: 19.7.2013

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 07 349 9640

E naslov: gostisce.deu@siol.net

Spletna stran: deu-doo.si

Datum izdaje certifikata: 29.7.2022

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija