Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SICCABO d.o.o.

Naslov:Pristava pri Polh. Gradcu 16, 1355 POLHOV GRADEC

Država: Slovenija

Matična številka:6450717

Davčna številka: 92287280

Zastopnik: GREGOR VIDMAR, GREGOR VIDMAR

Datum vpisa: 26.9.2013

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 01 200 7033

E naslov:

Spletna stran: www.siccabo.si

Datum izdaje certifikata: 12.11.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija