Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:GAZVODA TRANSPORT d.o.o.

Naslov:Lutrško selo 5A, 8222 OTOČEC

Država: Slovenija

Matična številka:6451322

Davčna številka: 15234894

Zastopnik: MAJA GAZVODA, MIRKO GAZVODA, PRIMOŽ GAZVODA

Datum vpisa: 26.9.2013

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 07 309 9250

E naslov: gazvodatransport@siol.net

Spletna stran: www.gazvoda-transport.com

Datum izdaje certifikata: 25.5.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija