Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:SUBAN d.o.o

Naslov:Kazarje 3, 6230 POSTOJNA

Država: Slovenija

Matična številka:6590772

Davčna številka: 26391201

Zastopnik: ANA SUBAN, GORAN ČUČILOVIĆ

Datum vpisa: 9.4.2014

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 05 364 6617

E naslov: info@silux.si

Spletna stran: http://www.silux.si

Datum izdaje certifikata: 11.1.2019

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija