Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:DVIGALA PRIJATELJ, d.o.o.

Naslov:Šentjanž 15A, 8297 ŠENTJANŽ

Država: Slovenija

Matična številka:6720820

Davčna številka: 38813238

Zastopnik: ALEŠ PRIJATELJ, SUZANA PRIJATELJ

Datum vpisa: 6.11.2014

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 07 818 4708

E naslov: dgm.prijatelj@siol.net

Spletna stran: www.dvigala-prijatelj.si

Datum izdaje certifikata: 20.3.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija