Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PNV d.o.o.

Naslov:Medenska cesta 54, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:6723870

Davčna številka: 89178033

Zastopnik: ALEŠ BENKO, ALEŠ BENKO, ROK DOMINKO, ROK DOMINKO

Datum vpisa: 12.11.2014

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 015 122 000

E naslov: info@pnv.si

Spletna stran: www.pnv.si

Datum izdaje certifikata: 14.4.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija