Bisnode Slovenija certifikatom potvrđuje da poslovni subjekt zadovoljava međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u zlatni razred bonitetne izvrsnosti u Sloveniji. Poslovni subjekt ispunjava kriterije bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i spada u najpouzdanije slovenske poslovne subjekte, koji imaju pravo koristiti međunarodno priznati status Zlatna izvrsnost koji je simbol standarda bonitetne izvrsnosti.

Poduzeća sa statusom zlatne bonitetne izvrsnosti posluju izvrsno, a vjerojatnost za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 mjeseci je izrazito niska:

  • stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (vjerojatnost manja od 0,08%),
  • brisanje subjekta iz poslovnog registra (vjerojatnost manja od 0,81%),
  • blokada transakcijskih računa više od 90 dana ili pojavljivanje na listi poreznih dužnika (vjerojatnost manja od 0,41%).

Gospodarski subjekti sa zlatnom ocjenom bonitetne izvrsnosti AAA imaju vjerojatnost od čak 91% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u idućoj poslovnoj godini.

Naziv poduzeća:EP1C d.o.o.

Adresa:Ribičičeva ulica 33, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matični broj:6745296

Porezni broj: 85716979

Zastupnik: MATIC KOGOVŠEK, MATIC KOGOVŠEK

Datum registracije: 19.12.2014.

Veličina poduzeća: Mikro

Telefon: 031 790 277

E-mail: info@agencijaepic.si

Adresa Internet stranice: www.agencijaepic.si

Datum izdavanja certifikata: 21.11.2020.

Provjerava i izdaje: Bisnode Slovenija