Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ELMEH, d.o.o.

Naslov:Zgornja Luša 22, 4227 SELCA

Država: Slovenija

Matična številka:6767141

Davčna številka: 63760444

Zastopnik: EDVARD POTOČNIK, EDVARD POTOČNIK, VESNA POTOČNIK

Datum vpisa: 22.1.2015

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 04 510 3515

E naslov:

Spletna stran: www.elmeh.si

Datum izdaje certifikata: 2.3.2021

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija