Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:VOZELJ d.o.o.

Naslov:Cesta dveh cesarjev 174, 1000 LJUBLJANA

Država: Slovenija

Matična številka:6941346

Davčna številka: 74742680

Zastopnik: IRENA VOZELJ, MARJAN VOZELJ

Datum vpisa: 23.10.2015

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 01 423 2420

E naslov: info@vozelj.si

Spletna stran: www.vozelj.si

Datum izdaje certifikata: 4.3.2024

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija