Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PARVOS d.o.o.

Naslov:Industrijska cesta 4G, 6310 IZOLA - ISOLA

Država: Slovenija

Matična številka:6950701

Davčna številka: 21844542

Zastopnik: BARBARA BUBIĆ, LJUBOMIR BUBIĆ

Datum vpisa: 6.11.2015

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 640 5282

E naslov: slika@bount.si

Spletna stran: www.bount.si

Datum izdaje certifikata: 9.3.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija