Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:PARVOS d.o.o.

Naslov:Industrijska cesta 2C, 6310 IZOLA - ISOLA

Država: Slovenija

Matična številka:6950701

Davčna številka: 21844542

Zastopnik: BARBARA BUBIĆ, LJUBOMIR BUBIĆ

Datum vpisa: 6.11.2015

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 05 640 5282

E naslov: slika@bount.si

Spletna stran: www.bount.si

Datum izdaje certifikata: 15.2.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija