Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,20% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 94% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:LEEMETA, d.o.o.

Naslov:Podjavorškova ulica 1, 3000 CELJE

Država: Slovenija

Matična številka:7030410

Davčna številka: 14907330

Zastopnik: SAMO SENIČAR, SAMO SENIČAR

Datum vpisa: 9.3.2016

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 03 490 9310

E naslov: info@leemeta.com

Spletna stran: http://www.leemeta.si

Datum izdaje certifikata: 18.2.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija