Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2019 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:EMERSIC TM d.o.o.

Naslov:Formin 15A, 2272 GORIŠNICA

Država: Slovenija

Matična številka:7038577

Davčna številka: 44749368

Zastopnik: DUŠAN EMERŠIČ, DUŠAN EMERŠIČ, INES EMERŠIČ

Datum vpisa: 22.3.2016

Velikost podjetja: Majhne enote

Telefon: 02 740 4033

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 15.4.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija