Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2023 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:KREATIVNA PIKA d.o.o.

Naslov:Kraigherjeva ulica 4A, 2230 LENART V SLOV.GORICAH

Država: Slovenija

Matična številka:7137249

Davčna številka: 15422895

Zastopnik: NINA ZORMAN, ZMAGOSLAV ŠALAMUN

Datum vpisa: 14.9.2016

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 070 670 740

E naslov: info@kreativnapika.si

Spletna stran: www.kreativnapika.si

Datum izdaje certifikata: 8.12.2023

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija