Dun & Bradstreet Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v srebrni razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Srebrna odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti s srebrno bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:ŽIGER o.p., d.o.o.

Naslov:Tomšičeva ulica 45, 2000 MARIBOR

Država: Slovenija

Matična številka:7189010

Davčna številka: 87998092

Zastopnik: MATJAŽ MATJAŠEC, TOMAŽ ŽIGER

Datum vpisa: 2.12.2016

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 02 250 1934

E naslov: pisarna@op-ziger.si

Spletna stran: www.op-ziger.si

Datum izdaje certifikata: 23.3.2021

Preverja in izdaja: Dun & Bradstreet Slovenija