Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2020 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Naziv podjetja:4EGenus International d.o.o.

Naslov:Ferrarska ulica 8, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Država: Slovenija

Matična številka:7265549

Davčna številka: 79825486

Zastopnik: TINA KOMEL, UROŠ MAKLIČ, UROŠ MAKLIČ

Datum vpisa: 3.4.2017

Velikost podjetja: Mikro

Telefon: 040 577 482

E naslov:

Spletna stran:

Datum izdaje certifikata: 23.11.2020

Preverja in izdaja: Bisnode Slovenija